Fluor cichy zabójca PDF Drukuj Email

Mało kto jest świadom tego, że tak naprawdę fluor jest trucizną.

Z atmosfery do gleby i naszych organizmów związki fluoru dostają się z opadami pyłu oraz z wodami deszczowymi i spożywanymi roślinami, często zawierającymi duże jego ilości, zwłaszcza w pobliżu źródeł emisji. (a najwięcej fluoru znajduje się w okolicach Gdańska, Kielc i Brzegu koło Opola).

Największymi dostawcami fluoru do środowiska są zakłady produkujące aluminium, huty stali, fabryki nawozów fosforowych, mieszanek paszowych, a także kominy elektrociepłowni i elektrowni.

Fluor jest jednym z najważniejszych składników większości past do zębów dostępnych na rynku. Często też jest głównym składnikiem leków psychotropowych, a także… trutek na insekty. Kolejną porcję fluoru przyswajamy z żywności i z herbaty, która kumuluje go bardziej niż inne rośliny.

Używając tych produktów otrzymujemy codzienną, dodatkową dawkę fluoru. Dawki te nie są duże, bo pasty nie połykamy, ale nie zapominajmy o zdolności kumulowania się fluoru.

Opublikowane niedawno badania wykazały, że fluor w nadmiarze może wywołać:

poważne zaburzenia genetyczne osłabienie odporności
odwapnienie kości
depresję
raka podatność na manipulacje
alergie chroniczne zmęczenie
zaburzenia pracy tarczycy, obniżenie IQ
zaburzenia pracy trzustki i nadnerczy nasilenie objawów trądzikowych
osteoporozę dermatozy
problemy ze stawami zmniejsza produkcję melatoniny

Obecnie na naszym rynku można dostać wiele past nie zawierających fluoru.

Naukowcy niemieccy, stwierdzili, że wobec ....

Więcej…
 
Skorzystaj PDF Drukuj Email
Przejdź do rozliczenia PIT 2023 z PITax oraz IWOP
- jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”

 
Studium Zagospodarowania Gminy 2022 - DYSKUSJA PDF Drukuj Email

 

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Ekopark

oraz mieszkańcy Sołectwa Łężyce.

8 września 2022 roku – czwartek o godz. 14.00

w Bibliotece i Centrum Kultury w Bolszewie ul. Reja 9

odbędzie się publiczna dyskusja nad najnowszym

Studium Zagospodarowania Gminy Wejherowo, a więc i Łężyc - tekst czytaj tutaj.

Jeżeli nie włączycie się do niej czynnie to nie tylko wasze nieruchomości kolejny raz stracą na wartości

ale środowisko w którym przyjdzie żyć wam i waszym dzieciom

zupełnie nie będzie się do tego nadawało.

Jeżeli nie pojawicie się na spotkaniu w Bolszewie, nie zadbacie o własne sprawy i nie wyrazicie swojego stanowiska, to zostanie to zrozumiane jako aprobata i wyraz waszego zadowolenia z tego co dzieje się i co planuje się zrobić w Łężycach.

A w Łężycach:

 1. planowana jest ponownie, dalsza rozbudowa wysypiska odpadów i kwatery B3,

 2. uruchomienie przetwarzania odpadów szkła,

 3. budowa wielkiej cynkowni wydzielającej hałas, chlorowodór i inne trujące gazy,

 4. budowa nowych zakładów, które gdzie indziej, ze względu na swoją szkodliwość nie mogą uzyskać zgody na ich lokalizację,

 5. nowe studium zagospodarowania gminy przeznacza całe sołectwo pod rozwój funkcji produkcyjnych,

 6. nie ma żadnej poprawy w zatruwaniu mieszkańców sołectwa odorami i związkami chemicznymi. Zakład zbiera oferty na wykonanie nowej instalacji dezodoryzacji, testuje preparaty do zamgławiarek w celu wybrania najskuteczniejszego środka dla zamaskowania wzmożonej uciążliwości zapachowej Zakładu. A przecież leci do was też wiele trucizn bezzapachowych, smród nas tylko o nich ostrzega !!!

 7. w centrum wsi otworzono kolejne, prywatne składowisko pylących odpadów budowlanych oraz ich przeróbkę,

 8. mimo upływu lat w dalszym ciągu nie ma przystanków i linii autobusowych,

 9. likwiduje się stare nazwy poszczególnych miejscowości Sołectwa przygotowując jedną strefę przemysłową.

 

4 lata temu Ekopark oraz kilkadziesiąt osób złożyło do Wójta Gminy Wejherowo petycję

http://ekopatrol.cba.pl/images/stories/Petycje/petycja_nr_6_2018_od_mieszkancow_wsi_lezyce.pdf

 

uznając że:

żywiołowa lokalizacja w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego kolejnych prywatnych bardzo uciążliwych zakładów przemysłowych w sytuacji gdy na terenie sołectwa Łężyce zlokalizowany jest już zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla całej aglomeracji od Sopotu do Wejherowa - spowoduje kumulowanie się czynników niekorzystnych dla zdrowia i środowiska naturalnego. W zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są nie tylko mieszkańcy Rogulewa, Gacyn, Głodówka, Pustek Cisowskich, Rumi Janowa i Redy ale użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i rowerzyści) dróg tranzytowych łączących Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Koleczkowem, Bojanem, drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub.

Lokalizowanie w otulinie TPK przemysłu i usług uciążliwych w sposób, który do niedawna był prawnie zakazany:

 1. negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Cisowa oraz ich Otuliny,

 2. przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych nie tylko Sołectwa Łężyce ale całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych,

 3. powoduje wzrost tła dla zanieczyszczeń powietrza, gruntów i wody oraz hałasu, ...

 

w ślad za ww petycją zostało złożonych szereg wniosków do zmiany Studium Zagospodarowania Gminy Wejherowo między innymi:

wnioski z 21.05.2019 r - czytaj tutaj

wnioski z 28.06.2021 r - czytaj tutaj

Po czterech latach okazuje się, że ani ww petycja, ani późniejsze wnioski do opracowywanego Studium - składane przecież na apel gminy, nie zostały uwzględnione w żadnym zakresie.

Wójt Gminy Wejherowo nie rozpatrzył ww Petycji Obywatelskiej ani złożonych wniosków i uznał, że cały teren Sołectwa Łężyce w tym:

Rogulewo, Głodówko, Gacyny, Centrum Wsi Łężyce, Osiedle na Łąkach

oraz teren spółki Eko Dolina.

 

 1. wyznacza się pod rozwój funkcji produkcyjnych i usługowych,

 2. nie dopuszcza się nowej zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładu utylizacji,

 3. dopuszcza się zachowanie funkcji mieszkaniowej na działkach już istniejącej zabudowy

 

Prywatny interes osób które w Parku Krajobrazowym przemianowanym podstępnie na Otulinę nagle zapragnęły rozwijać przemysł. którego tu nigdy nie było oraz robić interesy kosztem zdrowia mieszkańców nie stanowi inwestycji celu publicznego i nie może mieć pierwszeństwa przed interesem lokalnej społeczności, która już na tym terenie istnieje. Tym bardziej gdy istniejący Zakład jest elementem regionalnego systemu zagospodarowania odpadów i obsługuje aglomerację od Sopotu do Władysławowa. Będzie to powodowało kumulowanie się niekorzystnych czynników oddziałujących niekorzystnie na zdrowie mieszkańców. Kumulacja taka istnieje już obecnie. Przewidziane w Studium działania są niezgodne z oficjalną wizją i misją gminy głoszącą, że stanowi ona wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym. Składających się na sprawny i w sposób zgodny z prawem funkcjonujący samorząd lokalny dobrze służący godnej egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, dążący do zachowania dziedzictwa narodowego i czystości środowiska naturalnego.

 
Kto wygra wojnę ??? PDF Drukuj Email

 
Pamiętając o nas pamiętasz o sobie PDF Drukuj Email

Przez ostatnie cztery lata oprócz innych postępowań administracyjnych prowadziliśmy w imieniu mieszkańców 5 spraw sądowych zakończonych sukcesem.

Ostatecznie Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rozbudowę wysypiska odpadów, które niekorzystnie oddziałuje na Sopot, Gdynię, Rumię, Redę, Wejherowo, Koleczkowo, Chwaszczyno, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice i wiele innych miejscowości aglomeracji trójmiejskiej

oraz zatwierdzająca ją Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

zostały w kwietniu 2022 unieważnione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Aby państwu przybliżyć zakres naszego działania to akta tych spraw zawierają 2.859 stron, a odpisy kilkunastostronicowych skarg przekazywanych sądowi w 115 egzemplarzach celem rozesłania uczestniczącym w postępowaniu mieszkańcom następne 1.980 stron. Koszty obsługi prawnej, księgowej, powielania i drukowania, przesyłek pocztowych, utrzymania domen i stron www systematycznie rosną dlatego prosimy o wsparcie jeżeli dalej mamy skutecznie prowadzić sprawy w Państwa interesie.

Jeżeli zapomniałeś o nas i złożyłeś już deklarację to nie wychodząc z domu łatwo możesz ją uzupełnić postępując wg poniższej instrukcji. Dziękujemy.

Przekaż nam podatku.


Posiadamy status


KRS 00 000 20978

 

Przejdź do rozliczenia PIT-a

 


 
Sąd wydał kolejny pozytywny wyrok PDF Drukuj Email

Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy Ekopark uzyskał kolejny wyrok sądu korzystny dla mieszkańców.

 
Czy daliśmy się wkręcić PDF Drukuj Email
czwartek, 23 kwietnia 2020 09:41

 

"To co się dzieje to jedna wielka kpina! Jak scena z jakiegoś komediowego filmu, tyle że to dzieje się w realnej rzeczywistości ( i nie chodzi o wirusa, jeżeli w ogóle jest jakiś nowy) ale o to co dzieje się wokół tego. Czy zaraz ktoś się roześmieje i powie, ale się daliście wkręcić? Bo chyba się daliśmy!!

 

Czas na pobudkę!!


 

https://youtu.be/VC7XbZIqamM?t=66

Trump powiedział, że on pierwszy będzie tym, który się nie zaszczepi i żaden obywatel amerykański też nigdy nie będzie zmuszony do zaszczepienia się. Ludzie ufają autorytetom. Jednak "Władza" to nie tylko autorytet lecz często terror, despotyzm, który budzi w ludziach strach. Ludzie boja się kary, są bezsilni i ze strachu

 

 

Więcej…
 
Zagrożony TPK PDF Drukuj Email

Ratując Park pomagasz wrócić do zdrowia wielu dzieciom i dorosłym.

Ostatnie tygodnie pokazały, że w walce z koronawirusem najważniejsza jest odporność naszych organizmów.

To nie dzięki pigułkom, ale dzięki przebywaniu w zdrowym środowisku, czystym powietrzu, piciu czystej wody, jedzeniu nie skażonej przemysłowo żywności nasi chorzy wyzdrowieją, a zdrowi pozostaną zdrowymi.

Park potrzebny jest społeczeństwu do przetrwania w zdrowiu, a nie do finansowania cudzych interesów jak ma to obecnie miejsce.

 

zainwestuj we własne zdrowie i otoczenie
sam zdecyduj na co idzie Twój 1 %
www.ekopark.org.pl     KRS 000 00 20 978

 

 
O 5G nie wiemy nic PDF Drukuj Email

Ludzie przebywający w zasięgu wiązki 60 GHz nagle i bez żadnego powodu padają na ulicy.

Jednocześnie okazuje się, że o szkodliwości forsowanej technologii 5G nawet jej promotorzy rzekomo nie wiedzą nic, a koronnym argumentem za jej wprowadzeniem jest to, że żadne badania nie wykazały szkodliwości tej technologii. Jednak na pytanie ile badań wykonano pada odpowiedź, że zero = nie ma żadnych badań na ten temat. Przyczyna tego braku wydaje się oczywista - gdyby badania wykonano to ich wyniki przeraziły by wszystkich.


 
Petycja w sprawie zanieczyszczenia powietrza związkami trującymi PDF Drukuj Email

wobec notorycznego zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów przemysłowych z płyt klejonych i wiórowych oraz powlekanych plastikiem i lakierem, przez niektóre duże firmy w szczególności zlokalizowane przy drodze Marszewskiej na styku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny co bezpośrednio zagraża:

- nie tylko Trójmiejskiemu Parku Krajobrazowemu i jego otulinie

- nie tylko mieszkańcom osiedla Rogulewo

ale również wszystkim użytkownikom drogi Marszewskiej to jest:

 1. pieszym turystom i mieszkańcom, w tym małym dzieciom,
 2. rowerzystom korzystającym z drogi Marszewskiej.
 3. kierowcom stojącym w korkach i oddychających spalinami
 4. podróżnym w tym dzieciom szkolnym korzystającym z komunikacji autobusowej

 

została złożona Petycja do Wójta Gminy Wejherowo, któremu bezpośrednio podlega ten teren.

 

Czytaj dalej - treść Petycji

 

Do dnia dzisiejszego Wójt Gminy Wejherowo nie rozpatrzył ww Petycji Obywatelskiej złożonej przez 100 osób.

 
Recepty na wirusy PDF Drukuj Email
czwartek, 16 kwietnia 2020 13:26

 

 

Warto poświęcić chwilę by poznać Receptę na koronawirusa i pandemię.

O wzmocnieniu odporności mówią - Dr Jerzy Jaśkowski, dr Hubet Czerniak i Jerzy Zięba

 
PETYCJA w sprawie nie uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części Sołectwa Łężyce PDF Drukuj Email

Wobec nie uwzględnienia przez Wójta Gminy Wejherowo wielokrotnie ponawianych wniosków, mieszkańcy złożyli petycję:

 

Do VIII Sesji Rady Gminy Wejherowo

 

WNIOSEK OBYWATELSKI - PETYCJA

w sprawie nie uchwalania

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części Sołectwa Łężyce

 

Rada Gminy Wejherowo, tradycyjnie już, nie uwzględniła wniosków mieszkańców oraz ich petycji.

 
Czy rząd sobie poradzi? PDF Drukuj Email

 

 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego PDF Drukuj Email

W związku z procedowaniem przez Gminę Wejherowo Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla Gruntów w Łężycach należących obecnie Pana Koriata mieszkańcy oraz Stowarzyszenie Ekopark zgłosili swoje uwagi i wnioski:

 

CZYTAJ - UWAGI i WNIOSKI EKOPARK z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyłożonego projektu MPZP

=====================================================================

 

W związku z uwagami do projektu palanu zagospodarowania, Wójt Gminy ponownie wyłożył poprawiony częściowo plan. Mieszkańcy nie zostali o tym prawidłowo poinformowani i złożyli reklamację co do procedury wyłożenia.

=====================================================================

CZYTAJ - UWAGI i WNIOSKI MIESZKAŃCÓW z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ponownie wyłożonego projektu MPZP

=====================================================================

CZYTAJ - UWAGI i WNIOSKI EKOPARK z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ponownego wyłożenia projektu MPZP

=====================================================================

Wobec nie uwzględnienia przez Wójta Gminy Wejherowo wniosków, mieszkańców złożyli oni petycję:

 

Więcej…
 


Strona 1 z 3

"Nieznani" Sprawcy !!

zniszczyli serwery z naszymi stronami WWW.

Pracujemy nad odtworzeniem przynajmniej części publikacji.

Więcej ...

Menu witryny

wesprzyj nas i Siebie

.bo zainwestujesz je we własne
zdrowie i otoczenie
wybieraj mądrze

Więcej ...

..... Migawki losowe

mapa odlegoci - odzysk.jpg

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Joomla Translation teamJoomla Translation team

Nowości

Statystyka

Odsłon : 1520488

Popularne