Studium Zagospodarowania Gminy 2022 - DYSKUSJA PDF Drukuj Email

 

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Ekopark

oraz mieszkańcy Sołectwa Łężyce.

8 września 2022 roku – czwartek o godz. 14.00

w Bibliotece i Centrum Kultury w Bolszewie ul. Reja 9

odbędzie się publiczna dyskusja nad najnowszym

Studium Zagospodarowania Gminy Wejherowo, a więc i Łężyc - tekst czytaj tutaj.

Jeżeli nie włączycie się do niej czynnie to nie tylko wasze nieruchomości kolejny raz stracą na wartości

ale środowisko w którym przyjdzie żyć wam i waszym dzieciom

zupełnie nie będzie się do tego nadawało.

Jeżeli nie pojawicie się na spotkaniu w Bolszewie, nie zadbacie o własne sprawy i nie wyrazicie swojego stanowiska, to zostanie to zrozumiane jako aprobata i wyraz waszego zadowolenia z tego co dzieje się i co planuje się zrobić w Łężycach.

A w Łężycach:

 1. planowana jest ponownie, dalsza rozbudowa wysypiska odpadów i kwatery B3,

 2. uruchomienie przetwarzania odpadów szkła,

 3. budowa wielkiej cynkowni wydzielającej hałas, chlorowodór i inne trujące gazy,

 4. budowa nowych zakładów, które gdzie indziej, ze względu na swoją szkodliwość nie mogą uzyskać zgody na ich lokalizację,

 5. nowe studium zagospodarowania gminy przeznacza całe sołectwo pod rozwój funkcji produkcyjnych,

 6. nie ma żadnej poprawy w zatruwaniu mieszkańców sołectwa odorami i związkami chemicznymi. Zakład zbiera oferty na wykonanie nowej instalacji dezodoryzacji, testuje preparaty do zamgławiarek w celu wybrania najskuteczniejszego środka dla zamaskowania wzmożonej uciążliwości zapachowej Zakładu. A przecież leci do was też wiele trucizn bezzapachowych, smród nas tylko o nich ostrzega !!!

 7. w centrum wsi otworzono kolejne, prywatne składowisko pylących odpadów budowlanych oraz ich przeróbkę,

 8. mimo upływu lat w dalszym ciągu nie ma przystanków i linii autobusowych,

 9. likwiduje się stare nazwy poszczególnych miejscowości Sołectwa przygotowując jedną strefę przemysłową.

 

4 lata temu Ekopark oraz kilkadziesiąt osób złożyło do Wójta Gminy Wejherowo petycję

http://ekopatrol.cba.pl/images/stories/Petycje/petycja_nr_6_2018_od_mieszkancow_wsi_lezyce.pdf

 

uznając że:

żywiołowa lokalizacja w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego kolejnych prywatnych bardzo uciążliwych zakładów przemysłowych w sytuacji gdy na terenie sołectwa Łężyce zlokalizowany jest już zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla całej aglomeracji od Sopotu do Wejherowa - spowoduje kumulowanie się czynników niekorzystnych dla zdrowia i środowiska naturalnego. W zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są nie tylko mieszkańcy Rogulewa, Gacyn, Głodówka, Pustek Cisowskich, Rumi Janowa i Redy ale użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i rowerzyści) dróg tranzytowych łączących Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Koleczkowem, Bojanem, drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub.

Lokalizowanie w otulinie TPK przemysłu i usług uciążliwych w sposób, który do niedawna był prawnie zakazany:

 1. negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Cisowa oraz ich Otuliny,

 2. przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych nie tylko Sołectwa Łężyce ale całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych,

 3. powoduje wzrost tła dla zanieczyszczeń powietrza, gruntów i wody oraz hałasu, ...

 

w ślad za ww petycją zostało złożonych szereg wniosków do zmiany Studium Zagospodarowania Gminy Wejherowo między innymi:

wnioski z 21.05.2019 r - czytaj tutaj

wnioski z 28.06.2021 r - czytaj tutaj

Po czterech latach okazuje się, że ani ww petycja, ani późniejsze wnioski do opracowywanego Studium - składane przecież na apel gminy, nie zostały uwzględnione w żadnym zakresie.

Wójt Gminy Wejherowo nie rozpatrzył ww Petycji Obywatelskiej ani złożonych wniosków i uznał, że cały teren Sołectwa Łężyce w tym:

Rogulewo, Głodówko, Gacyny, Centrum Wsi Łężyce, Osiedle na Łąkach

oraz teren spółki Eko Dolina.

 

 1. wyznacza się pod rozwój funkcji produkcyjnych i usługowych,

 2. nie dopuszcza się nowej zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładu utylizacji,

 3. dopuszcza się zachowanie funkcji mieszkaniowej na działkach już istniejącej zabudowy

 

Prywatny interes osób które w Parku Krajobrazowym przemianowanym podstępnie na Otulinę nagle zapragnęły rozwijać przemysł. którego tu nigdy nie było oraz robić interesy kosztem zdrowia mieszkańców nie stanowi inwestycji celu publicznego i nie może mieć pierwszeństwa przed interesem lokalnej społeczności, która już na tym terenie istnieje. Tym bardziej gdy istniejący Zakład jest elementem regionalnego systemu zagospodarowania odpadów i obsługuje aglomerację od Sopotu do Władysławowa. Będzie to powodowało kumulowanie się niekorzystnych czynników oddziałujących niekorzystnie na zdrowie mieszkańców. Kumulacja taka istnieje już obecnie. Przewidziane w Studium działania są niezgodne z oficjalną wizją i misją gminy głoszącą, że stanowi ona wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym. Składających się na sprawny i w sposób zgodny z prawem funkcjonujący samorząd lokalny dobrze służący godnej egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, dążący do zachowania dziedzictwa narodowego i czystości środowiska naturalnego.

 

"Nieznani" Sprawcy !!

zniszczyli serwery z naszymi stronami WWW.

Pracujemy nad odtworzeniem przynajmniej części publikacji.

Więcej ...

Menu witryny

wesprzyj nas i Siebie

.bo zainwestujesz je we własne
zdrowie i otoczenie
wybieraj mądrze

Więcej ...

..... Migawki losowe

martyna_ horyzont.jpg

Statystyka

Odsłon : 1520481