Wybory do PRDPP 2016 PDF Drukuj Email

Wybory do Pomorskiej Rady Działalność Pożytku Publicznego 2016

 

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Głosowanie rozpoczyna się w dniu 9 maja 2016 r., a ostateczny jego termin upływa z dniem 24 maja 2016 r. (włącznie).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Głosy złożone po upływie terminu głosowania nie będą brane pod uwagę.

Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na jednego wybranego kandydata z każdego obszaru z LISTY KANDYDATÓW ( lista zbiorowa kandydatów tutaj )

czyli łącznie może oddać głos na maksymalnie 9 kandydatów.

Do głosowania uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta do głosowania kandydata na członka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego" ( Karta do głosowania na członka Rady - tutaj ) oraz złożenie oryginału formularza w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

  1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać"
  2. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu:
    Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać".

 


W ciągu 14 dni kalendarzowych od upływu terminu głosowania Komisja dokona weryfikacji formalnej oddanych głosów i ich przeliczenia, na podstawie czego sporządzi listę rankingową kandydatów, która zostanie zaprezentowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie oraz na stronie www.pomorskie.eu, www.rops.pomorskie.eu, www.ngo.pl

 

Lista rankingowa zostanie równocześnie przekazana Marszałkowi, który następnie w drodze zarządzenia powoła Radę.

Informacji udziela: Magdalena Witkowska, tel. (58) 32 68 897, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


pliki do pobrania:


lista zbiorowa kandydatów

lista kandydatów oba obszary

Karta do głosowania na członka Rady

 

"Nieznani" Sprawcy !!

zniszczyli serwery z naszymi stronami WWW.

Pracujemy nad odtworzeniem przynajmniej części publikacji.

Więcej ...

Menu witryny

wesprzyj nas i Siebie

..... Migawki losowe

mapa odlegoci - odzysk.jpg

Statystyka

Odsłon : 1450561